ويسي در نشست خبري حاضر نشد

با ما به روز باشید ...